• Företrädare

  106705

  Rose-Marie Wilnerzon Thörn

  • Uppdrag

  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ersättare
  • Patient/förtr.nämnd, ordförande
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot