• Företrädare

  106681

  Mohammad Omran

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Partiavdelningsordförande