• Företrädare

    106637

    Ulla Wretman

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelse, ledamot