• Företrädare

  106273

  Marie Bechara

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Valnämnd, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot