• Företrädare

    106262

    Eisa Kandela

    • Uppdrag

    • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
    • Miljö/bygg/teknik, ersättare