• Företrädare

    106252

    Dan Hellenberg

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelseledamot