• Företrädare

  105939

  Denisé Cassel

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, vice ordf
  • Kommunalråd
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot