• Företrädare

  105808

  Per-Ola Gunnarsson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Arbetsmarknad, kommun, ledamot
  • 2:e vice partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsstyrelseledamot