• Företrädare

  105736

  Sarah Havneraas

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kultur/fritid, vice ordf.
  • Övriga kommunala uppdrag, vice ordf.
  • Partistyrelsen, ledamot (KD-K)
  • 2:e vice partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsstyrelseledamot