• Företrädare

    105581

    Claes Nilsson

    • Uppdrag

    • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelseledamot