• Företrädare

    105540

    Elisabeth Svensson

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot