• Företrädare

    105445

    Erika Johansson

    • Uppdrag

    • Miljö/bygg/teknik, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot