• Företrädare

    105321

    Margita Asén

    • Uppdrag

    • Regionfullmäktige, övriga ersättare
    • Revision, kommun, ledamot