• Företrädare

  105165

  Maria Bruckshaw

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ledamot
  • Kultur/utbildn/fh-skol, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Fullmäktigeberedning, ersättare