• Företrädare

    105013

    Katarina Castelius

    • Uppdrag

    • Miljö/bygg/teknik, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseersättare