• Företrädare

  104994

  Martina Kyngäs

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Social/omsorg/äldrevård, vice ordf.
  • Kultur/fritid, ledamot