• Företrädare

  104981

  Lisbeth Friman

  • Uppdrag

  • Kommundelsnämnd, ersättare
  • 2:e vice partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsstyrelseledamot