• Företrädare

    104866

    Lucas Svärd

    • Uppdrag

    • Politisk sekr., kommun
    • Partiavdelningsstyrelseledamot