• Företrädare

    104745

    Pernilla Freij

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Miljö/bygg/teknik, ledamot