• Företrädare

  104594

  Eva G Qvarnström

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
  • Kultur/fritid, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseersättare