• Företrädare

  104585

  Tomas Tekmen

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, vice ordf.
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partiavdelningsordförande