• Företrädare

  104544

  Stefan Sarmes

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, vice ordf.
  • Partiavdelningsstyrelseledamot
  • Förbundsstyrelsen, ledamot