• Företrädare

  104544

  Stefan Sarmes

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Politisk sekr., kommun
  • Miljö/bygg/teknik, vice ordf.
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot
  • Förbundsstyrelsen, ledamot