• Företrädare

  104356

  Krister Pounu

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsordförande