• Företrädare

  104352

  George Emilson

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Ombudsman, partidistrikt
  • Partiavdelningsstyrelseersättare