• Företrädare

  104178

  Haykanush Vardanyan

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot