• Företrädare

  104068

  Helena Klange

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kultur/fritid, ordförande
  • Valnämnd, ordförande