• Företrädare

  Patrik Åkesson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Kultur/utbildn/fh-skol, ordförande
  • Regional/trafik/miljö, ersättare
  • Bolagsstyrelse, landst./region, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Bolagsstyrelse, kommun, ordförande
  • Partistyrelsen, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Rikstingsombud
  • Partiavdelningsstyrelseledamot