• Företrädare

    103883

    Gunnar Lyngsaa

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot