• Företrädare

  103799

  Malin Gunnesson

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ordförande