• Företrädare

    103606

    Ran Friedman

    • Uppdrag

    • Kultur/fritid, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelseledamot