• Företrädare

  103435

  Johan Häggblom

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Stadsplan, ersättare
  • Fullmäktigeberedning, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsordförande