• Företrädare

  103298

  Domitille Niyitegeka

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Valnämnd, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot