• Företrädare

  103219

  Anders Midby

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Stadsplan, ledamot
  • Arbetsmarknad, kommun, ledamot
  • Arbetsmarknad, kommun, ersättare
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Valnämnd, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsordförande