• Företrädare

  10314

  Lars-Axel Nordell

  • Uppdrag

  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • 2:e vice partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsordförande