• Företrädare

    Nike Örbrink

    • Uppdrag

    • Partistyrelsen, ledamot
    • Partidistriktsstyrelse, ledamot
    • Partifullmäktigeombud