• Företrädare

  103080

  Nike Örbrink

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommundelsnämnd, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • 2:e vice partidistriktsordförande
  • Förbundsordförande