• Företrädare

  102969

  Katarina Eneros

  • Uppdrag

  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • 1:e vice partiavdelningsordförande