• Företrädare

  102896

  Anna Syrjänen

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Social/omsorg/äldrevård, vice ordf.
  • Kultur/fritid, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot