• Företrädare

    102754

    Lars Blänning

    • Uppdrag

    • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
    • Miljö/bygg/teknik, ersättare