• Företrädare

  102638

  Johnny Bodmar

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, vice ordf.
  • Övriga uppdrag, landsting, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsordförande