• Företrädare

  102568

  Jan Länsberg

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot