• Företrädare

  102558

  Fadi Abdalahad

  • Uppdrag

  • Övriga uppdrag, landsting, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Valnämnd, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot