• Företrädare

  102387

  Nedžad Deumic

  • Uppdrag

  • Kultur/utbildn/fh-skol, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Kommundelsnämnd, vice ordf.
  • Arbetsmarknad, kommun, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, vice ordf.
  • Fullmäktigeberedning, vice ordf
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsordförande