• Företrädare

  102203

  Gun-Brith Rydén

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsordförande