• Företrädare

  102152

  Rihab Al Al Chahaf

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Arbetsmarknad, kommun, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseersättare