• Företrädare

  101981

  Pär Rosenberg

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot