• Företrädare

    101861

    Evy Grad

    • Uppdrag

    • Miljö/bygg/teknik, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot