• Företrädare

  101536

  Jerker Lundin

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Ombudsman, partidistrikt
  • Partiavdelningsstyrelseledamot