• Företrädare

  101280

  Thomas Gahnstedt

  • Uppdrag

  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Fullmäktigeberedning, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseersättare