• Företrädare

  101126

  Lars-Göran Larsson

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Valnämnd, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseersättare