• Företrädare

  101125

  Anders Västsäter

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseersättare